Disclaimer

Fotografie

Robert Gort fotografie is actief zowel in de particuliere als de zakelijke markt.

Al het werk wordt gedaan volgens de Algemene Voorwaarden.

Standaard worden foto’s geleverd volgens de bij de opdracht gemaakte afspraken.

Foto’s zijn volgens licentie te gebruiken nadat volledige betaling is voltooid.

Foto’s  blijven eigendom van Robert Gort fotografie en mogen niet worden gebruikt, gekopieerd, gepubliceerd of vertoond anders dan in de licentie omschreven.

Foto’s die op internet zijn/worden verspreid, zijn voorzien van een beeldmerk van Robert Gort fotografie en/of zijn opdrachtgevers.

Deze beeldmerken mogen niet worden verwijderd.

Naamsvermelding is verplicht.

Aanpassen van de foto zonder schriftelijke toestemming is verboden.

Bij overtreding zal direct worden gefactureerd en bij het niet nakomen van de betaaltermijn zal direct een advocatenkantoor worden ingezet, zie algemene voorwaarden.

Alle hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de overtreder.

Robert Gort fotografie behoud zich het recht voor om alle in opdracht gemaakte foto’s voor eigen promotie te gebruiken op eigen website en social media.

Buiten eigen gebruik zullen foto’s nooit worden gebruikt voor andere partijen als de opdrachtgever, mits in overleg.

Webdesign

Websites gerealiseerd door Robert Gort webdesign worden vrij van reclame geleverd met uitzondering van de footer vermelding van copyright en realisatie.

Wanneer gewenst kan deze worden verwijderd na betaling van de factuur.

Ontwerpen blijven eigendom van Robert Gort webdesign.

Websites behoeven onderhoud, zeker websites gemaakt in open source platforms zoals Joomla en WordPress dienen continue te worden voorzien van de laatste updates van software en plugins.

Het onderhouden van de website is de verantwoordelijkheid van de klant.

Niet upgraden van software en plugins kan het uitvallen of hacken van de website tot gevolg hebben!

Indien gewenst kan het technisch onderhoud, inclusief back-ups tegen een vergoeding door Robert Gort webdesign worden uitgevoerd.

Hosting van websites zijn voor rekening van de klant en domeinnamen worden op naam van de klant vastgelegd en gefactureerd.

Bij nieuwe websites is het gewenst om de host af te stemmen met Robert Gort webdesign om technische problemen te voorkomen. Afwijken van dit advies kan vertraging en extra kosten met zich meebrengen, deze zijn voor rekening van de klant!

Webwinkels zijn een extra optie die aan een website kan worden toegevoegd.

Dit is een extra onderdeel dat los zal worden geoffreerd en geen standaard optie op een website.

Workshops

Workshop die door Robert Gort worden gegeven kunnen op kantooradres in Avenhorn plaatsvinden of op locatie in het land.

Bij elke workshop die Robert Gort fotografie aanbiedt, zal deze locatie worden vermeld.

Aanmelden voor een workshop gebeurt online op de website en moet direct worden afgerekend.

Een week voor de workshop zal er altijd een e-mail worden verstuurd met de laatste informatie betreffende de workshop.

Het aantal deelnemers voor een workshop is altijd minimaal 3 personen, maar maximaal 6 personen, mits anders vermeld bij de workshop op de website.

Wanneer het minimale aantal deelnemers niet is behaald zal de workshop worden verplaatst/geannuleerd in overleg met de cursisten. Dit zal uiterlijk 10 werkdagen van te voren geschieden.

Bij annulering door Robert Gort fotografie zal 100% van het cursusgeld worden terugbetaald.

Afmelden van een workshop dient minimaal 5 werkdagen voor de datum te geschieden per e-mail.

Bij afmelding zal worden gekeken naar een vervangende datum in de toekomst. Restitutie van het aankoopbedrag is geen optie, wel kan er worden gekozen voor een tegoedbon of het verrekenen met een andere workshop of dienst.

Afmeldingen na 5 werkdagen worden voor 50% vergoed volgens bovengenoemde oplossing.

Als er op het laatste moment een situatie voordoet, buiten invloed van cursisten of organisator, die het door laten gaan onmogelijk of gevaarlijk maken zal er een nieuwe datum worden gezocht.

Inhoud, duur en prijs van de workshops kunnen worden aangepast. Workshops die in het verleden zijn aangekocht hebben automatisch de inhoud en duur van de op dit moment gehanteerde inhoud zoals op de website worden vermeld. De reeds betaalde prijs blijft van kracht.

Statieven

Robert Gort fotografie heeft een eigen statievenlijn, Kingfisher statieven.

Statieven worden gratis geleverd binnen Nederland met een garantie van 2 jaar.

Bij een garantieclaim dient er altijd contact opgenomen te worden per telefoon of e-mail, waarna besloten wordt of er een onderdeel zal worden toegestuurd of dat het insturen van het statief gewenst is.

Reparatie of vervangen is altijd ter beoordeling van Robert Gort fotografie.

Garantie wordt gegeven op het normaal functioneren van een statief, vallen, breuk of zichtbaar verkeerd gebruik valt buiten de garantie.

Na de garantie termijn kan er altijd een aanvraag voor service worden geplaatst, doe dit per e-mail begeleid van duidelijke omschrijving van type en klacht.

Het liefst voorzien van duidelijke foto van de klacht.

Kosten van het toesturen van een reparatie is voor rekening klant, Robert Gort fotografie zorgt voor de retourzending.

 

Tot slot.

Heeft u vragen en/of opmerkingen?

Bel of mail, ik sta u graag te woord!