Robert Gort Fotograaf

Algemene voorwaarden

Met de aankoop van het gebruiksrecht van foto’s gaat men akkoord met de daaraan verbonden algemene voorwaarden. Op alle rechtsbetrekkingen van Robert Gort Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. Deze kunt u hier vinden. Algemene Voorwaarden

Auteursrecht

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Robert Gort Fotografie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan info@robertgort.nl In geval van onrechtmatig gebruik van foto’s waarbij het auteursrecht bij Robert Gort Fotografie ligt, zal een claim worden ingediend door enerzijds de fotograaf en/of de opdrachtgever.
Bij niet opvolgen/nakomen van deze claim zal direct een jurist worden ingeschakeld.

Licentie

Alle bestanden zullen vanaf 2024 worden geleverd onder de genoemde algemene voorwaarden en volgens bijgevoegde licentie. Niet nakomen van de in de licentie gemaakte voorwaarden zullen volgens de algemene voorwaarden worden afgehandeld.

Social Media

Foto’s geplaatst op social media zijn voorzien van naam en of logo van Robert Gort Fotografie.
Verwijderen van deze kenmerken is verboden net als het downloaden en elders gebruiken van de foto’s. Media die gebruik wenst te maken van deze foto’s kunnen hiervoor per mail of telefoon contact opnemen met Robert Gort Fotografie

Contact

Robert Gort  Webdesgn & Fotografie 

Serpeling 37
1633 DM Avenhorn
Telefoon: 06 109 909 65
KvK: 3713206
BTW: NL002104759B81
Bezoek uitsluitend op afspraak.

Mijn verhaal

Hoe ben jij nou in dat fotografie verstrikt geraakt Robert?

Deze vraag hoor ik met een zekere regelmaat en het hele verhaal is al eens opgetekend door een bevriend journalist Willem Croese.
Lees hier dit verhaal en het vervolg.